BUREAU DE BOUWKEET: RUIMTE VOOR DROMEN, ONTWERPEN EN BOUWEN

De Bouwkeet is een architectenbureau dat alles weet van ontwerpen, en ook thuis is op de bouwplaats. Creatief, praktisch en realistisch.

  • Een grootschalige renovatie of verbouwing
  • Een aanbouw aan of opbouw op de woning
  • Een oplossing voor inwonende ouders
  • De ideale indeling voor verhuur
  • Een tuinhuis met werkruimte
  • Een complete nieuwbouwwoning

Bij het realiseren van al deze wensen of dromen kan ik u helpen. Met het concreet maken van die ideeën, het uitwerken tot een ontwerp en het begeleiden van het bouwtraject. Ook de haalbaarheid houd ik in het oog: kan dit financieel, mag het van de gemeente, past het in de omgeving.

Voor veel bouwwensen denken mensen misschien niet direct aan een architect. Voor een kleine aanbouw of andere indeling heb je toch geen architect nodig? Toch kan ik als architect ook bij die kleinere verbouwingen waardevol zijn, omdat ik met een bredere blik kijk en vaak mogelijkheden zie waar u nog niet aan gedacht heeft, of die wensen vervullen waarvan u niet wist dat u ze had.

HOE WERKT HET?

In een vrijblijvende kennismaking spreken van uw ideeën, wensen of beelden door en kan ik aangeven in hoeverre die realiseerbaar en haalbaar zijn. Dan spreken we ook af welke werkzaamheden nodig en gewenst zijn. Soms alleen een schetsplan, of is een bouwaanvraag vereist met bouwkundige tekeningen, details en andere rapporten. Ook hulp bij de keuze van een aannemer en begeleiden tijdens het bouwtraject kan interessant zijn, om u werk uit handen te nemen en zekerheid te bieden.